Spring til indhold

2l Fælledgræs

Arbejdsbeskrivelse - 2l Fælledgræs. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Fælledgræs er en grov græstype, som anvendes i større parker og naturområder, hvor der ønskes en ekstensiv drift. Rabatter langs veje og stier kan også være fælledgræs.

 

Beskrivelse

Fælledgræs er mellemhøjt græs med indslag af anden flora og udpræget naturpræg.

Driften retter sig mod regulering af græshøjden og bekæmpelse af uønskede planter.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:

 

Tilstandskrav:

Græsslåning: Græsset må ikke være højere end 25 cm. Klippehøjde 10 - 12 cm.
Græsafklip: Der må ikke ligge græsafklip i bunker – hverken på græsarealet eller på tilstødende
elementer.

 

Bestillingsarbejder:

Gødskning: Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning. Udføres 1 x årligt
Eftersåning: Jorden i bare pletter løsnes i 2 cm dybde og der eftersås med 1 kg græsfrø pr. 100 m2 i de bare pletter.

By- og Kulturforvaltningen