Spring til indhold

3f Mose

Arbejdsbeskrivelse - 3f Mose. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

En mose kan enten være en højmose eller et kær. Moser er vigtige levesteder for mange planter og dyr.
Moser over 2500 m2 er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres.
Moser findes i det åbne land, parker og boligområder.

 

Standardpleje

 

Bestillingsarbejder:

 

Slåning: Græs slås.
Klippehøjde 7-12 cm
Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.

 


By- og Kulturforvaltningen