Spring til indhold

2k Græsflade med løgvækst

Arbejdsbeskrivelse - 2k Græsflade med løgvækst. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

 

Anvendelse

Græsflader med løgvækster er robuste græsarealer, hvor der ønskes et farverigt udtryk i foråret og dermed øget årstidsvariation. Græsflader med løgvækster er ikke egnet til færdsel eller anden brug så længe løgvæksterne er i vækst.

 

Beskrivelse

Græsflader med løgvækster har et farverigt udtryk i foråret hvor løgvæksterne blomstrer. Græsflader med løgvækster udgør som regel et mindre areal af en større græsflade. I græsflader kan der være indslag af anden flora. Græsset og anden flora danner en sammenhængende vegetationsflade. Græsfladers jævnhed er tilpasset lokaliteten, brugen og driften.

Arealet med løgvækster står uklippet i foråret og helt frem til løgvæksterne er visnet ned. Derefter passes græsflader med løgvækster som øvrige græsflader.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:


Udseende:  Græsset må have spredte pletter – max. svarende til 3 pletter på 15 x 15 cm på 10 m2
Græsslåning:

Første klipning må ikke udføres før end 90 % af løgvæksterne er visnet ned dvs. alle overjordiske dele er helt gule. Det afslåede materiale skal fjernes fra plænen og bortkøres. Det kan være nødvendigt med flere slåninger for opnåelse af en jævn og ensartet plæne. Det accepteres, at plænen har en gul tone umiddelbart efter første klipning efter nedvisning af løgvæksterne.

Græsset må ikke være højere end 15 cm i perioden fra løgvæksterne er visnet ned og året ud. 

Klippehøjde 6,0 – 8,0 cm.

I perioden 1/12 – 31/3 accepteres højere græs, hvis græshøjden er max 8 cm 30/11.
For arealer med særlig blød plæne i november måned træffes særlig aftale med Parkforvalteren.

Græsafklip:
Der må ikke ligge græsafklip i bunker.
Løvsamlinger: Der må ikke forekomme større samlinger af løv og kviste, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst, så græsset bliver gult. Grene tykkere end 2 cm må ikke forekomme.
Kanter: Plænekanter må afvige op til 10 cm over 3 lbm.

 

Udførelseskrav:


Forårsklargøring:  Forårsklargøring = mindre opretninger og pletsåninger
Ved mindre opretning forstås et eller flere arealer på under 2 m2, dog højst 5 % af det samlede areal på den enkelte plæne.
Muldskud og ujævnheder udjævnes, oprettes og der eftersås i bare pletter.  
  

Bestillingsarbejder:

Gødskning:  Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning (= 400 gr N/100 m2).
Eftersåning: Jorden i bare pletter løsnes i 2 cm dybde og der eftersås med 1 kg græsfrø pr. 100 m2 i de bare pletter
 

 

By- og Kulturforvaltningen