Spring til indhold

2j Græsflade med lund

Arbejdsbeskrivelse - 2j Græsflade med lund. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

 

Anvendelse

Græsflader er robuste græsarealer med et ensartet udtryk. Græsflader kan benyttes til ekstensivt friluftsliv og aktiviteter og kan fungere som en rabat langs en vej eller sti.

 

Beskrivelse

Græsflader har et nogenlunde ensartet udtryk Græsset og anden flora danner en sammenhængende vegetationsflade. Græsfladers jævnhed er tilpasset lokaliteten, brugen og driften.

Græsflader med lund passes som øvrige græsflader – men der må forventes nedfaldne grene og løv.

 

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:

Udseende: Græsset må have spredte pletter – max. svarende til 3 pletter på 15 x 15 cm på 10 m2
Græsslåning: Græsset må ikke være højere end 15 cm.
Klippehøjde 4,0 – 8,0 cm.
I perioden 1/12 – 31/3 accepteres højere græs, hvis græshøjden er max 8 cm 30/11.
For arealer med særlig blød plæne i november måned træffes særlig aftale med Parkforvalteren.
Græsafklip: Der må ikke ligge græsafklip i bunker.
Løvsamlinger: Der må ikke forekomme større samlinger af løv og kviste, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst, så græsset bliver gult. Grene tykkere end 2 cm må ikke forekomme.
Kanter: Plænekanter må afvige op til 10 cm over 3 lbm.

 

Udførelseskrav:

Forårsklargøring:
Forårsklargøring = mindre opretninger og pletsåninger
Ved mindre opretning forstås et eller flere arealer på under 2 m2, dog højst 5 % af det samlede areal på den enkelte plæne.

Muldskud og ujævnheder udjævnes, oprettes og der eftersås i bare pletter.

 

Bestillingsarbejder:

Gødskning:

Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning (= 400 gr N/100 m2).

Eftersåning:

Jorden i bare pletter løsnes i 2 cm dybde og der eftersås med 1 kg græsfrø pr. 100 m2 ide bare pletter.

 


By- og Kulturforvaltningen