Spring til indhold

2.1 Alment og definition

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

2.1 Alment

Arbejdet omfatter græsslåning af græselementer i den registrerede udstrækning i henhold til
elementbeskrivelser.

Slåningen kan omfatte slåning på ujævnt underlag, fladt eller skråt med en hældning mellem +1:2 til -1:2. Entreprenøren skal tåle muldskud og andre ujævnheder i græsslåningsarealerne.

 

Græsslåning omfatter slåning af alle former for urteagtig vegetation og 1- og 2-årige rodskud fra
vedplanter.

 

Græsarmering kan indgå i græsarealer og plejes som det græselementet, det er registeret som.
Opretning og/eller udskiftning af græsarmering, vil altid være bestillingsarbejde.

By- og Kulturforvaltningen