Spring til indhold

2.3 Materiel og materialer

Særlig beskrivelse for græsslåning - Materiel og materialer. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Græsslåningsmateriel:

Skal være af den findelende/knusende type eller klippende/skærende type afhængig af krav til græsarealets udseende.

Græsfrø:

Til nyanlæg af græsplæner og eftersåning anvendes plænegræsblandinger der er S-mærkede ved Dansk Jordbrugs Forskning.
Ved nyanlæg aftales typen af græsfrøblanding med Parkforvalteren ud fra det planlagte fremtidige græselement.
Ved eftersåning anvendes en græsfrøblanding af samme type, som eksisterende plæne. Dvs. ved eftersåning af en brugsplæne anvendes en græsfrøblanding til brugsplæne.

Gødning:

Til gødskning skal bruges NPK = Bygherreleverance.

Muld til opretning af plæner:

Skal være fri for ukrudt, rødder og sten større end 1 cm på længste led og skal have krummestruktur. Tekstur skal være som lerblandet sandjord eller sandblandet lerjord med et humusindhold på mindst 2%.

By- og Kulturforvaltningen