Spring til indhold

3d Eng

Arbejdsbeskrivelse - 3d Eng. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

En eng er en kulturpræget vegetationstype på lavtliggende fugtige arealer, der gennem græsning eller høslet er omdannet til et lysåbent lavtvoksende artsrigt græs- og urtesamfund.
Enge er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres.

 

Standardpleje

 

Bestillingsarbejder:

 

Slåning: Græs slås.
Klippehøjde 7-12 cm
Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.

 


By- og Kulturforvaltningen