Spring til indhold

2f Brugsplæne

Arbejdsbeskrivelse - 2f Brugsplæne. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Brugsplænen er det robuste og anvendelige græstæppe, hvor brugsværdien kommer i første række. 

Plænen bruges til leg, uorganiseret boldspil, gående færdsel og ophold.

Brugsplæner anvendes i parker og boligområder.

 

Beskrivelse

Brugsplænerne er ensartede i deres udtryk og er klart afgrænset til andre elementer.
Græsset danner en sammenhængende, nogenlunde jævn grøn flade. Ukrudt i brugsplæner accepteres.

Brugsplæner med lund (2g) plejes som brugsplæne (2f)

 

Standardpleje

Tilstandskrav:

 
Udseende:  Græsset må have spredte pletter – max. svarende til 5 pletter på 10 x 10 cm på 10 m2
Græsslåning:

Græsset må ikke være højere end 8 cm. 

Klippehøjde 3,5 – 4,0 cm.

Græsset skal efter klipning stå som et ensartet tæppe af græs uden totter af nogen art.
I perioden 1/12 – 31/3 accepteres højere græs, hvis græshøjden er max 4cm 30/11.
For arealer med særlig blød plæne i november måned træffes særlig aftale med Parkforvalteren.

Græsafklip: Der må maksimalt være 3 klumper græsafklip på op til 5 cm på den længste led pr. 100 m2.  Græsafklip i bunker må ikke forekomme
Løvsamlinger: Der må ikke forekomme større samlinger af løv og kviste, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst, så græsset bliver gult. Grene tykkere end 2 cm må ikke forekomme.
Kanter: Plænekanter må afvige op til 10 cm over 3 lbm.

 

 

Udførelseskrav:

Forårsklargøring:   

Forårsklargøring = mindre opretninger og pletsåninger 

Ved mindre opretning forstås et eller flere arealer på under 2 m2, dog højst 5 % af det samlede areal på den enkelte plæne.
Muldskud og ujævnheder udjævnes, oprettes og der eftersås i bare pletter.

 

Bestillingsarbejder:


Muldtilfyldning – opretning:  Ved ujævnheder på et større areal (større end 2 m2 pr ujævnhed) foretages opretning ved udjævning af arealer med overhøjde og muldtilfyldning i lunker og huller.
Gødskning: Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning (= 400 gr/100 m2).
Vertikalskæring: Hele plænen vertikalskæres i perioden ultimo april til medio maj.
Topdressing: Efter udført vertikalskæring og eftersåning udbringes topdressing i ½ cm tykkelse.
Eftersåning: Jorden i bare pletter løsnes i 2 cm dybde og der eftersås med 1 kg græsfrø pr. 100 m2 i de bare pletter.

By- og Kulturforvaltningen