Spring til indhold

2h Brugsplæne med løgvækst

Arbejdsbeskrivelse - 2h Brugsplæne med løgvækst. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Brugsplænen med løgvækster er en brugsplæne smykket med forårsblomstrende løgvækster.
Arealet med blomstrende løgvækster skal give større årstidsvariation og smykke område med farver om foråret. Det er ikke egnet til færdsel eller anden brug så længe løgvæksterne er i vækst.

 

Beskrivelse

Brugsplæner med løgvækster har begrænset anvendeligheden af arealet så længe løgvæksterne er i vækst og græsset derfor ikke slås og arealet er mindre slidstærkt end brugsplæne uden løgvækster.

Arealet med løgvækster står uklippet i foråret og helt frem til løgvæksterne er visnet ned.

Ukrudt i brugsplæner med løgvækster accepteres.

Brugsplæner med løgvækster passes som øvrige brugsplæner - undtagen i den periode hvor løgvæksterne vokser gennem græsset, blomstrer og visner ned.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:

Udseende:  Græsset må have spredte pletter – max. svarende til 5 pletter på 10 x 10 cm på 10 m2
Græsslåning:

Første klipning må ikke udføres før end 90 % af løgvæksterne er visnet ned dvs. alle overjordiske dele er helt gule. Det afslåede materiale skal fjernes fra plænen og bortkøres. Det kan være nødvendigt med flere slåninger for opnåelse af en jævn og ensartet plæne. Det accepteres, at plænen har en gul tone umiddelbart efter første klipning efter nedvisning af løgvæksterne.

Græsset må ikke være højere end 8 cm i perioden fra løgvæksterne er visnet ned og året ud. Klippehøjde 3,5 – 4,0 cm.

Græsset skal efter klipning stå som et ensartet tæppe af græs uden totter af nogen art.
I perioden 1/12 – 31/3 accepteres højere græs, hvis græshøjden er max 4 cm 30/11.
For arealer med særlig blød plæne i november måned træffes særlig aftale med Parkforvalteren.

Græsafklip: Der må maksimal være 3 klumper græsafklip på op til 5 cm på den længste led pr. 100 m2. Græsafklip i bunker må ikke forekomme.
Løvsamlinger: Der må ikke forekomme større samlinger af løv og kviste, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst, så græsset bliver gult. Grene tykkere end 2 cm må ikke forekomme.
Kanter: Plænekanter må afvige op til 10 cm over 3 lbm.

 

Udførelseskrav:

Forårsklargøring: Forårsklargøring = mindre opretninger og pletsåninger.

Ved mindre opretning forstås et eller flere arealer på under 2 m2, dog højst 5 % af det samlede areal på den enkelte plæne. 
Muldskud og ujævnheder udjævnes, oprettes og der eftersås i bare pletter.

 

Bestillingsarbejder:

Muldtilfyldning – opretning:  Ved ujævnheder på et større areal (større end 2 m2 pr ujævnhed) foretages opretning ved udjævning af arealer med overhøjde og muldtilfyldning i lunker og huller.
Gødskning: Der udbringes 40 kg N/ha NPK-kunstgødning (= 400 gr N/100 m2).
Topdressing: Efter udført vertikalskæring og eftersåning udbringes topdressing i½ cm tykkelse.
Eftersåning: Jorden i bare pletter løsnes i 2 cm dybde og der eftersås med 1 kg græsfrø pr. 100 m2 i de bare pletter.
 

By- og Kulturforvaltningen