Spring til indhold

2.5.4 Sikkerhed for trafikken og borgerne

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Entreprenøren skal gennemføre arbejdet under størst mulig hensyntagen til sikkerheden for trafik, arealernes brugere og naboer. Entreprenøren er under arbejdets udførelse ansvarlig for, at trafikanter og andre borgere kan passere arbejdsstedet uden at være udsat for fare.

 

Entreprenørens arbejde på vej og i rabat skal udføres som bevægeligt vejarbejde, hvilket bl.a. vil sige, at kørebaner skal være ryddet og rengjort og at afmærkning skal være fjernet ved arbejdstids ophør. Bevægelige vejarbejder afmærkes iht. Vejregel for afmærkning af vejarbejder m.m.

 

Ved græsslåning langs veje må græsslåningsarbejdet kun udføres i kørselsretningen med mindre der arbejdes med håndredskaber.

By- og Kulturforvaltningen