Spring til indhold

2.5.1 Arbejdets omfang

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Arbejdet omfatter slåning på skillerabatter, yderrabatter, trug, grøfter, skråninger og andre grønne, ikke beplantede arealer langs veje i Odense Kommunes landområder. Græsarealer, der skal slås langs veje fremgår af GIS-kort.

 

Arbejdet udføres dels som forårsslåning, dels som efterårsslåning.
Der udføres kun oversigtsslåning på bestilling af Parkforvalteren, mellem forårs- og efterårsklipning. 

By- og Kulturforvaltningen