Spring til indhold

Flest rengøringsassistenter med udenlandsk baggrund

.

Flere af de store faggrupper afviger fra den generelle tendens, hvor andelen af ansatte med udenlandsk herkomst er 8 %.

For følgende faggrupper er andelen af ansatte med udenlandsk herkomst væsentligt højere end generelt:

  • Rengøringsassistenter (28,3 %)
  • Husassistenter (15,6 %)
  • Social- og sundhedshjælpere (12,5 %)

Andre faggrupper ligger lavere end generelt:

  • Lærere m.fl. (4,3 %)
  • Dagplejepersonale (3,7 %)
  • Akademikere (3,7 %)
Samme billede for ansatte med ikke-vestlig baggrund
Billedet er forholdsmæssigt stort set det samme, når vi ser på ansatte med ikke-vestlig baggrund. Dog skiller akademikerne sig yderligere ud. Der er kun er ansat 1,2 % akademikere med en ikke-vestlig baggrund. Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er generelt set 5,7 %.


Borgmesterforvaltningen