Spring til indhold

Ligelig aldersfordeling for ansatte med udenlandsk herkomst

.

Ansatte med udenlandsk herkomst udgør 8 % af medarbejderstaben. Dette billede går igen i langt de fleste aldersintervaller.

Dog er der hele 11 % med udenlandsk herkomst i aldersintervallet 30 – 34 år.

Der er færre i aldersgrupperne 55 – 59 år (5,5 %) og + 60 år (5,6 %).Figuren viser fordeling af ansatte med henholdsvis udenlandsk og dansk baggrund i de forskellige aldersintervaller i 2011.

Borgmesterforvaltningen