Spring til indhold

Medarbejderne bruger Digital post

.

Det er et krav, at alle medarbejdere har en Digital Postkasse. Her modtager vi lønsedler og information om vores ansættelse. Der er ikke lavet nogen egentlig opgørelse over hvor mange medarbejdere, der bruger deres digitale postkasse. Det formodes dog, at de fleste medarbejdere bruger den.

Digital Post er markedsført digitalt
I 2011 har der været en stor indsats for at få medarbejderne til at bruge Digital Post. Der har været lagt vægt på digital information gennem nyheder på OK! samt direkte mails til alle ledere. Herudover har der været tilbud om informationsmøder til de forvaltninger / afdelinger, der måtte ønske det.

Borgmesterforvaltningen