Spring til indhold

Vi får rigtig mange henvendelser fra borgerne

.

En ting er at digitalisere arbejdsgange, et andet er at bruge de rette digitale kanaler i mødet med borgerne. I uge 43, 44 og 45 blev der afholdt tælleuger i 81 af landets kommuner, heriblandt Odense Kommune. Det Digitale Landkort viser resultaterne af kommunernes arbejde for at flytte borgerne til de mest hensigtsmæssige henvendelseskanaler for eksempel selvbetjening og digital post.

60.000 henvendelser til Odense Kommune på 3 uger
I løbet af de 3 uger blev der - i de afdelinger der deltog i tælleugerne - registreret 59.111 henvendelser ind i Odense Kommune og 22.427 henvendelser ud af Odense Kommune. Heraf var de 13.228 besøg på de deltagene enheders sider på odense.dk.

Sidstnævnte placerer Odense kommune på en tredjeplads blandt landets kommuner i forhold til brugen af selvbetjeningsløsninger pr. år pr. indbygger.

Digital korrespondance er vejen frem
Der er meget information at hente for den enkelte afdeling i tallene fra tælleugerne. Ved at se på afdelingens egne tal kan de matche den fremadrettede indsats med de særlige behov og muligheder, der er i afdelingen. Det er i den decentrale indsats, at nøglen til en mere effektiv kommunikation med borgere og virksomheder ligger. Og tælleugerne har bekræftet behovet for at arbejde målrettet mod at erstatte papir- og mailkorrespondancen med Digital Post - eller en digital selvbetjeningsløsning, hvor det er muligt.

Borgmesterforvaltningen