Spring til indhold

Digitalisering af HR opgaver går flere veje

.

I Odense Kommune lægger vi vægt på at sikre kvalitet og effektivitet i de administrative processer og hjælpefunktioner for at understøtte vores kerneopgaver bedst muligt og frigøre ressourcer til varetagelsen af denne.

Digitalisering af HR opgaverne er et skridt i denne retning. Der frigøres medarbejderressourcer, når vi går fra tidskrævende papirarbejde til elektroniske indberettelser og sagsgange.

Borgmesterforvaltningen