Spring til indhold

Trivselsundersøgelsen er 100 % digital

.

Trivselsundersøgelsen i 2011 var også 100 % digitaliseret. Alle spørgeskemaer blev sendt til medarbejderne via Digital Post. 64 % besvarede trivselsundersøgelsen. Til sammenligning besvarede 77 % undersøgelsen i 2007, hvor kun halvdelen af respondenterne havde mulighed for at svare digitalt.

Positivitet overfor digitalisering
I en evaluering af trivselsundersøgelsen har flere ledere fremhævet, at det mest udfordrende i forbindelse med digitalisering af trivselsundersøgelsen har været at hjælpe medarbejderne med at få adgang til Digital Post. Denne udfordring vil blive mindre med tiden efterhånden, som vi bliver mere fortrolige med Digital Post i Odense Kommune.

Medarbejderne, der deltog i evalueringen, er generelt meget positive overfor digitaliseringen, da det ifølge de adspurgte er nemt, tidsbesparende og i tråd med den generelle digitalisering.

Borgmesterforvaltningen