Spring til indhold

Nyt lønsystem sikrer nemmere arbejdsgange

.

Med indførelsen af Odense Kommunes nye lønsystem, SD Løn, i januar 2011 er vi endnu et skridt videre med digitalisering af vores bundne HR opgaver. I det gamle lønsystem blev mange oplysninger skrevet på papirskemaer, som derefter blev sendt til Visma (Odense Kommunes daværende samarbejdspartner på lønområdet), der indberettede dem i lønsystemet. Oplysninger eksempelvis om løn i forbindelse med ansættelse blev indberettet i Personalesagssystemet (PPS) og derfra sendt til Visma, som udskrev oplysningerne og tastede dem ind i lønsystemet.

Slut med papir
I SD Løn er der gjort op med fremsendelse af papir. Her indberettes direkte i lønsystemet, så der undgås dobbeltarbejde. Ved eksempelvis ansættelse af medarbejdere dannes ansættelsesbreve i SD Løn og overføres automatisk til Personalesagssystemet, hvorfra de sendes med digital post til den nye medarbejder. Bortset fra enkelte arbejdspladser, som ikke har IT-adgang eller er for små til at indberette selv, er vi således blevet 100 % digitale i forhold til lønindberetning mv.

Borgmesterforvaltningen