Spring til indhold

Selvbetjeningsløsninger vinder indpas på odense.dk

.

I Odense Kommune er der et ønske om at flytte borgerne fra dyre kanaler som personlig henvendelse, telefonsamtaler og mail til billigere, digitale kanaler uden at oplevelsen af mødet med Odense Kommune forringes. Derfor har 2011 været brugt til at forberede det nye selvbetjeningsunivers på odense.dk, som blev lanceret i starten af 2012. 

Tidligere var der mange ens selvbetjeningsløsninger
Tidligere var der ofte flere selvbetjeningsløsninger til at løse den samme opgave, Det gjorde det svært for borgeren at finde den rigtige løsning, og dyrt for kommunen at skulle håndtere eksempelvis flere forskellige blanketter, selvbetjeningsløsninger og en telefonkanal.

Nu er der ryddet op
I løbet af 2011 er der derfor blevet ryddet op og omstruktureret, så selvbetjeningsløsningerne nu er langt nemmere at finde rundt i og hele opbygningen tager udgangspunkt i borgernes behov og brug af nettet. Samtidigt er søgefunktionen optimeret således, at borgerne altid bliver præsenteret for den rigtige selvbetjeningsløsning, når de søger på odense.dk. Den foreløbige statistik viser, at stadigt flere borgerne er i stand til at finde den digitale selvbetjeningsløsning.

Nyt grafisk udtryk hjælper borgerne
De mange forandringer har betydet en synliggørelse af selvbetjeningsløsninger på odense.dk. Der er kommet flere indgange til samme løsninger, så de kan findes hvad enten borgeren søger på den ene eller anden måde. En grøn pil leder borgerne hen til selvbetjeningsløsningerne.

Målinger og brugertests forbedrer selvbetjeningsløsningerne
Som forberedelse er der gennem 2011 foretager målinger, brugerundersøgelser og fokusgruppeinterviews for at sikre at de nye løsninger matcher borgernes behov og adfærd på odense.dk og der laves løbende nye målinger og brugertests for at sikre en høj grad af brugervenlighed.

Borgmesterforvaltningen