Spring til indhold

Ny medarbejderportal skal give bedre opgaveløsning i Odense kommune

  .

Som en del af web-strategien er Odense Kommunes ny medarbejderportal, OK!, gået i luften i april 2011.


Målet med OK! er at:
  • understøtte en effektiv intern opgaveløsning af eksempelvis administrative opgaver
  • styrke den fælles kultur
  • sikre en god intern kommunikation
  • styrke den interne kompetence til at bruge digitale medier og kanaler.
Løbende forbedringer af OK!
Der er i 2011 løbende udført forbedringer, da indholdet fra den gamle medarbejderportal i første omgang blev overflyttet direkte. Det har krævet en omstrukturering af områderne / indholdet på portalen. Vi går fra at være afsender til modtagerorienteret og arbejder med at strukturere indhold på tværs.

Fokus på brugerinddragelse
Der er desuden foretaget nyudvikling af OK! på baggrund af brugernes ønsker for at understøtte en effektivisering af medarbejdernes arbejdsprocesser til gavn for borgerne. På OK! arbejder vi også med at inddrage medarbejderne i udviklingen af portalen. Her er det er muligt at komme med gode ideer til portalen.

Adgang for alle medarbejdere
Som noget nyt har alle ansatte adgang til den nye medarbejderportal. Portalen bygger på princippet om åbenhed, og der er lige adgang for alle medarbejdere. Medarbejdere der ikke har adgang til PC på arbejdspladsen har mulighed for at logge på OK! hjemmefra med NemID.


Borgmesterforvaltningen