Spring til indhold

Hvad får vi ud af OK!

.

Med OK! kan nyheder, information og interne selvbetjeningsløsninger målrettes relevante medarbejdergrupper. Medarbejderne møder en "personlig" side, når de logger på OK!, hvor det er muligt at tilpasse portalen med link til favoritsider mv. Foruden nyheder, vidensdeling, mulighed for sparring, fagstof, selvbetjening mv., er der også mere personligt rettet indhold såsom adgang til sundhedsordning, medarbejderkort samt køb og salg.

Medarbejderportalen som kulturbærer
Medarbejderportalen understøtter, at vi er én fælles arbejdsplads via fælles arbejdsrum for læring, viden og dialog baseret på værdien om åbenhed, den er platformen for den gode historie om Odense Kommune som arbejdsplads og den understøtter vores målsætning om at god intern kommunikation som forudsætningen for god ekstern kommunikation..

Mere effektive arbejdsgange
Indførslen af OK! har været med til at effektivisere medarbejdernes arbejdsgange i forhold til eksempelvis informationssøgning fordi portalen er nem at arbejde med og der er en intuitiv tilgang til tingene. En brugertest i forbindelse med lanceringen viste, at på 3 udvalgte områder var testpersonerne 3 gang hurtigere til at finde samme information på den nye portal fremfor den gamle.

Også i forhold til at vedligeholde og opdatere portalen er der tænkt i effektive arbejdsgange. OK! bygger på det samme system, som driver odense.dk og der er fælles moduler og fælles designmæssige elementer, som gør det brugervenligt og let for både de som bruger og de som vedligeholder portalen.

Borgmesterforvaltningen