Spring til indhold

2o Rabatgræs med lund

Arbejdsbeskrivelse - 2o Rabatgræs med lund. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Rabatgræs er groft, mellemhøjt til højt græs, der anvendes hvor der ikke stilles krav til udtrykket.
Rabat græs anvendes især langs veje og stier, men kan også anvendes andre steder, hvor der ønskes et lavt plejeniveau.

 

Beskrivelse

Rabatgræs er arealer med græs og urter. Det må fremtræde uensartet styret af slid og ekstensiv drift.
I rabatgræs er urter et naturligt indslag defineret af jordbund og de lokale forhold.

 

Standardpleje

Udførelseskrav:

Græsslåning: Græsset slås 2 x årligt i juni og september måned.
Klippehøjde 10 - 12 cm.
Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.
Græsafklip: Græsafklip må ligge i bunker i op til 4 bunker pr 100 m2.

 

Bestillingsarbejder:

Eftersåning: Jorden i bare pletter løsnes i 2 cm dybde og der eftersås med 1 kg græsfrø pr. 100 m2 i de bare pletter.

By- og Kulturforvaltningen