Spring til indhold

2r Blomstergræs med høslet

Arbejdsbeskrivelse - 2r Blomstergræs med høslet. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Blomstergræs med høslet findes i naturområder og større grønne områder.

 

Beskrivelse

 

Blomstergræs er arealer med græs og urter, der slås 1 gang om året. Alt hø fjernes fra arealet umiddelbart efter klipning eller når høet er tørt.
Blomstergræsset bliver højt og giver derved en oplevelse af græssets og urternes vækst og blomstring.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:

 Ukrudt:
Aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke m. fl må ikke forekomme i større omfang end 10 % af den samlede flade og med en max. sammenhængende størrelse på 1 m². 

 

Udførelseskrav:


 
Slåning:  Blomstergræs med høslet slås 1 gang årligt i september måned. Klippehøjde 7-12 cm. Slåning må kun udføres med fingerklipper, som skårlægger det afklippede.
Blomstergræsafklip: Alt afklippet materiale skal opsamles tidligst 7 dage og senest 14 dage efter slåning.
Det afklippede materiale må gerne presses til hø, men ballerne skal da fjernes samme dag som de presses.

 

Bestillingsarbejder:

Eftersåning af blomster:     Der eftersås med blomsterfrøblanding i områder uden eller med meget få blomstrende urter (andre end græsser).
Såning i september umiddelbart efter slåning og opsamling af afklip.
Inden udsåning løsnes jordoverfladen ved overslæbning med en tandharve.

By- og Kulturforvaltningen