Spring til indhold

3g Rørsump

Arbejdsbeskrivelse - 3g Rørsump. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

 

En rørsump er et plantesamfund af sumpplanter, som lever med rødderne og den nederste del af stænglerne i vand. Rørsumpe kan både findes i salt- og ferskvandsområder. De er første led i tilgroningen af lavvandede områder. Rørsumpe er vigtige levesteder for mange planter og dyr.

 

Rørsumpe over 2500 m2 er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres.

 

De findes i det åbne land og naturområder.

 

Standardpleje

 

Bestillingsarbejder:

 

Slåning: Græs slås.
Klippehøjde 7-12 cm
Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.

 


By- og Kulturforvaltningen