Spring til indhold

3c Overdrev

Arbejdsbeskrivelse - 3c Overdrev. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Overdrev er en kulturpræget vegetationstype udviklet under langvarig ekstensiv græsning. Vegetationen består af lysåbne græs- og urtesamfund på tør bund ofte med spredte buske og træer.
Overdrev er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres.

 

Standardpleje

 

Bestillingsarbejder:

 

Slåning:
Græs slås.
Klippehøjde 7-12 cm
Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.

 


By- og Kulturforvaltningen