Spring til indhold

IDEO - “Fail early to succeed sooner”

.

I 2011 tog en projektgruppe til USA, for at studere IDEO-metoden, som bruges til ide-, koncept-, projekt- og produktudvikling. Den er velegnet til at koge lange processer og projekter ned til en kort og intens tidsramme.

Fokus på anderledes adfærd
Forskelligt fra andre metoder er, at IDEO fokuserer på de personer i målgruppen, som har en ”ekstrem” adfærd i forhold til problemstillingen / udfordringen. Det kan give projektgruppen helt andre input end de ”normale” i midten.

Alt er tilladt
Alt er tilladt under processen. Ingen ideer er for vilde eller urealiserbare. Udgangspunktet er, at der i enhver ide kan ligge elementer, der kan sættes sammen på en ny måde og give en bæredygtig ide.

Borgmesterforvaltningen