Spring til indhold

Hul igennem til lægerne

.

Før oplevede sygeplejerskerne eller medarbejderne fra hjemmeplejen eller plejecentrene, at de brugte op mod en time om dagen på at ringe til lægehusene. Nu foregår kommunikationen elektronisk. Det er nemt og hurtigt, og det giver et bedre arbejdsmiljø og bedre kvalitet i opgaveløsningen.

Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) har netop fået implementeret et projekt om lægekommunikation. Kort fortalt går det ud på, at kommunens personale nu kan kommunikere elektronisk med de praktiserende læger. De skal ikke længere hænge i telefonrøret og vente på at komme igennem for at drøfte en borgers situation med lægen.

Både lægerne og kommunens personale sparer tid
Charlotte Iversen og Jennifer Christensen fra Sygeplejen i Hjallese er begge meget begejstrede for den nye kommunikationsform. De fortæller:
- Før kunne vi godt bruge lang tid på at komme igennem til en bestemt læge. Nu bruger vi et par minutter på at sende en forespørgsel og får altid hurtigt svar tilbage fra lægen. Det sparer tid både for os og for lægerne. De skal heller ikke bruge tid på at ringe tilbage til os. Vi kan hver især kommunikere, når vi lige har en ledig stund, hvor det passer ind.


Sygeplejerskerne Charlotte Iversen (t.h.) og Jennifer Christensen (t.v.) fra Sygeplejen i Hjallese er begge begejstrede for den nye måde at kommunikere med lægerne på.


Bedre arbejdsmiljø og bedre kvalitet for borgerne
Den elektroniske kommunikation med lægerne giver arbejdsmiljøet et løft.
– Tidligere var vi nødt til at gøre andre ting, mens vi ventede på at komme igennem til lægen på telefonen. Det giver en stressende arbejdssituation. Jeg har prøvet at ordne en borgers sår med den ene hånd, mens jeg med telefonen i den anden hånd ventede på at komme igennem til lægen. Det kan man vist ikke ligefrem kalde kvalitet i indsatsen over for borgerne, og det er heldigvis slut nu, fortæller Jennifer Christensen.

Win win win
Ud over at den elektroniske kommunikation sparer tid både for kommunens personale og de praktiserende læger, giver den også en mere sammenhængende behandling af borgerne. Det giver bl.a. mulighed for løbende sanering, dvs. at man løbende forholder sig til fx sammensætningen af borgerens medicin, det giver større patientsikkerhed pga. bedre dokumentation, og bedre kommunikation betyder generelt færre fejl. Alt i alt en win-win-win-situation for både borgere, praktiserende læger og kommunens personale.

Om projektet
Projekt Lægekommunikation er et af ÆHF's besparelsesprojekter under "Odense - en ny virkelighed". Aftalen om den elektroniske kommunikation er indgået mellem de praktiserende læger og alt plejepersonale (sygeplejersker og assistenter) i sygeplejen, plejebolig og hjemmeplejen. H&P følger efter, når deres nye socialfaglige system er implementeret.

Borgmesterforvaltningen