Spring til indhold

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen: Lille tilbagegang på alle områder

Den 1. november havde alle forvaltninger gennemført trivselsundersøgelsen. Svarprocenten var på 66 %.

Generelt placerer Odense Kommune sig under landsgennemsnittet. Det er særligt dimensionerne ”Indflydelse” og ”tilfredshed”, hvor Odense Kommune ligger betydeligt under landsgennemsnittet.

Når man sammenligner resultaterne med trivselsundersøgelsen 2012, ses en lille tilbagegang på alle dimensioner.

På to områder placerer Odense Kommune sig dog højere end de kommuner vi sammenligner os med. Det gælder for ”Mening i arbejdet” og ”Rolleklarhed”.

Det er vigtigt at pointere, at Odense Kommune ikke scorer betydeligt lavere end sidste år, men at de kommuner Odense Kommune sammenligner sig med har forbedret sig væsentligt. Samtidig er lederne ikke med i årets trivselsundersøgelse, men har i stedet udfyldt ledertrivselsundersøgelsen.
 

En stor andel af medarbejderne svarer, at de har stress-symptomer eller direkte stress.

Kun 72 % svarer, at de er blevet tilbudt en medarbejderudviklingssamtale.

I 2012 blev der fastsat et centralt måltal for social kapital på en 2 % stigning i 2013 på den samlede sociale kapital sammenlignet med niveauet fra 2012. Målet er ikke blevet realiseret, da Odense Kommunes samlede niveau for social kapital er faldet med 2 % i 2013.

Nyt tiltag: Ledertrivselsundersøgelse

Det er første gang der blev gennemført en ledertrivselsundersøgelse, så der kan ikke sammenlignes med tidligere år og der er ikke noget nationalt benchmark på denne spørgeramme. Det vurderes dog, at den samlede ledertrivselsundersøgelse for Odense Kommune ligger relativt højt. På forvaltningsniveau ses et mere nuanceret billede af ressourcer og udfordringer.
87 % af lederne besvarede ledertrivselsundersøgelsen

 

De fleste ledere svarer, at de oplever indflydelse på beslutninger i deres arbejde og at de føler sig motiveret. De fleste ledere svarer også, at de har et godt samarbejde med deres nærmeste leder og får opbakning og anerkendelse.

På social kapital ligger ledernes besvarelse også forholdsvis højt, dog svarer flere, at de kun delvist får den information de har brug for fra andre teams. De svarer desuden, at de kun delvist møder forståelse for deres arbejde.

Ledertrivselsundersøgelsen viser, at også ledere bliver udsat for krænkende adfærd både fra borgere/klienter/patienter samt fra kolleger/leder/medarbejdere. Nogle forvaltninger oplever disse udfordringer i højere grad end andre.

Borgmesterforvaltningen