Spring til indhold

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013/2014

 .

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse har givet flg. resultater:
Fysisk:
systematisk indsats har betydet at det fysiske arbejdsmiljø er blevet forbedret på mange arbejdspladser.

Psykisk:
Arbejdspladserne laver opfølgning på trivselsmålinger i højere grad end tidligere.


Fysisk arbejdsmiljø

71% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at de i 2013 har arbejdet med deres arbejdspladsindretning. Heraf vurderer 77%, at indsatsen i høj grad eller meget høj grad har forbedret det fysiske arbejdsmiljø. 67% har svaret, at de har haft fokus på ergonomi, hvoraf 81% vurderer, at deres indsats i høj grad eller meget høj grad har forbedret det fysiske arbejdsmiljø. 60% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at de har arbejdet med deres brand og beredskab, hvoraf 42% mener, at indsatsen har forbedret deres arbejdsmiljø i høj grad eller meget høj grad og 53% vurderer, at indsatsen hverken/eller har forbedret deres arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø
93% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at der være opfølgning på trivselsundersøgelse 2013. 52% vurderer, at deres opfølgning har forbedret det psykiske arbejdsmiljø i høj grad eller meget høj grad. 68% har tilmed arbejdet med social kapital og hvorledes forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø, hvoraf 65% vurderer, at deres indsats har forbedret deres psykiske arbejdsmiljø i høj grad eller meget høj grad. Generelt tegner der sig et billede af, at de arbejdspladser der har fokus på emnerne indenfor det psykiske arbejdsmiljø (herunder stress, vold og trusler, mobning, konflikter og psykisk 1. hjælp) vurderer, at deres indsats i høj grad eller meget høj grad har forbedret deres psykiske arbejdsmiljø.


Sundhed

44% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at der har været fokus på motion, 30 % på rygning og 22% på kost. 47% af de arbejdsmiljøgrupper der har sundhedsambassadører på deres arbejdsplads har svaret, at deres sundhedsambassadører i høj grad eller meget høj grad har dagsordensat sundhed på deres arbejdsplads. 96% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at medarbejderne har kendskab til sundhedsordningen og diverse events (Eventyrløb, DHL-stafet, Vi cykler på arbejde etc). 85% vurderer, at medarbejderne har kendskab til muligheden for at få rabat på motionstilbud.
29% af arbejdsmiljøgrupperne svarer, at de ikke har arbejdet med sundhed i 2013.

Sygefravær
63% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at de har kendskab til arbejdsrelateret sygefravær. 90% har anvendt 1-5-10-metoden til at nedbringe sygefraværet. Derudover har 55% svaret, at de har abejdet med social kapital, hvoraf 57% vurderer, at deres indsats i høj grad eller i meget høj grad har bidraget til at nedbringe sygefraværet.

Arbejdsulykker
64% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at de arbejder systematisk med registrering, analyse og opfølgning af arbejdsulykker. Heraf vurderer 37%, at deres indsats i høj grad eller meget høj grad har bidraget til nedbringelse af antallet af arbejdsulykker. 52% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at de har haft fokus på forebyggelse af arbejdsulykker, hvoraf 53% svarer, at deres indsats i høj grad eller meget høj grad har bidraget til nedbringelse af arbejdsulykker.


Mål for 2013

 71% af arbejdsmiljøgrupperne svarer, at de har nået deres mål for 2013. 23% har svaret, at de kun har drøftet deres mål for 2013 i arbejdsmiljøgruppen, 13% kun på MED-udvalg og 20% kun på personalemøde. 44% svarer, at arbejdsmiljømålene for 2013 blev drøftet i flere fora.


Mål for 2014
88% af arbejdsmiljøgrupperne har svaret, at de har sat mål for at arbejde med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø i 2014. Heraf vil 82% arbejde med forandringer (omstrukturering, sammenlægning etc.) og 70% vil arbejde med social kapital.  Stress samt mobning og chikane vil der ligeledes blive arbejdet med.

47% har sat mål for det fysiske arbejdsmiljø. 33% vil har fokus på arbejdsmiljøcertificering og arbejdsrelateret sygefravær. Kun 25% af arbejdsmiljøgrupperne har sat mål inden for arbejdsulykker og risikovurdering.


Kompetenceudvikling
44% af arbejdsmiljøgrupper svarer, at uddannelser indenfor stresshåndtering og psykisk arbejdsmiljø vil være relevant for arbejdsmiljøgruppen. Desuden mener de, at mere viden om social kapital og konflikthåndtering vil være relevant.
78% af arbejdsmiljøgrupperne svarer, at de oplever, at der afsættes de nødvendige ressourcer til arbejdsmiljøarbejdet.


Lovgivning

Langt de fleste arbejdsmiljøgrupper vurderer, at de overholder arbejdsmiljølovgivningen. 6% vurderer, at de er usikre på om de overholder lovgivningen inden for i sær det fysiske arbejdsmiljø (støv, støj, belysning, indeklima). Og enkelte grupper svarer, at de ikke overholder lovgivningen indenfor fysiske arbejdsmiljø.

Borgmesterforvaltningen