Spring til indhold

Medindflydelse og medbestemmelse

Vi ved, at det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledelse er væsentligt for, at vi kan lykkes med vores opgaveløsning og med at skabe gode arbejdsbetingelser. .

I Odense Kommune har vi derfor fokus på at styrke samarbejdet på vores arbejdspladser og fastholde de gode relationer mellem ledelse og medarbejdere i hverdagen.

MED-systemet skaber et systematisk rum for medbestemmelse og medindflydelse. MED-samarbejdet perspektiverer, nuancerer og oplyser lederens beslutninger indenfor arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

MED-systemet bygger på tillidsmandssystemet. Her har medarbejderne valgt, hvem der skal repræsenterer dem. Det vil sige, at tillidsrepræsentanterne har fortrinsret til MED-udvalgene.


To eksempler på at medindflydelse og medbestemmelse gør sig gældende:

 

Ny medaftale træder i kraft

D. 1. januar 2013 trådte Odense Kommunes ny MED-aftale i kraft. Den er startskuddet til et større fokus på det, vi kalder for nærhedsprincippet, hvor beslutninger så vidt muligt skal træffes tæt på den enkelte arbejdsplads i tæt samspil mellem ledelse og medarbejdere. Også en ny sammensætning af udvalgene skal afprøves.

For at give den nye MED-aftale de bedst mulige betingelser blev alle MED-udvalg inviteret på en obligatorisk uddannelsesdag i 2013. Her blev både forventninger og ambitioner ivrigt drøftet som forberedelse til MED-arbejdet.

Medarbejdergrundlag

I 30. august 2013 vedtog Hovedudvalget ”Medarbejdergrundlag – sammen om udvikling” for alle ansatte i Odense Kommune. Medarbejdergrundlaget beskriver den arbejdsplads, vi ønsker at have, og hvordan vi sammen udvikler den og os selv som medarbejdere. Medarbejdergrundlaget er blevet til gennem et samarbejde med MED-systemet.

Medarbejdergrundlaget præsenteres for alle medarbejdere i starten af 2014. Ind til da arbejder 10 frontløber arbejdspladser med implementering af det nye grundlag.

Se medarbejdergrundlaget her.


Borgmesterforvaltningen