Spring til indhold

Vækst og velfærd

Odense Byråd vil omdanne Odense fra en stor dansk by til en dansk storby. Det sker gennem investeringer for 25 mia. kroner de næste år. .

Det betyder, at Odense får både en letbane, et nyt supersygehus, et nyt og anderledes kvarter på havnen og en helt ny bymidte ovenpå det, der i dag er Thomas B. Thriges Gade. Byen vokser og bliver centrum for oplevelser, uddannelse og beskæftigelse i Syddanmark. Følg med i omdannelsen fra stor dansk by til dansk storby.

En by i vækst har betydning for både borger og erhvervsliv. Som en kommune, der gerne vil erhvervslivet, ved vi, at det har stor betydning, at det er let at drive virksomhed i byen. Ved at skabe gode rammer for erhvervslivet kan vi tiltrække nye virksomheder og dermed skabe arbejdspladser. Det giver både økonomisk vækst i Odense og større livskvalitet for odenseanerne.


Seks eksempler på vækst- og erhvervsinitiativer hvor Odense Kommune gør sig bemærket:

 

Odense – Danmarks femte mest erhvervsvenlige by

I juni 2013 offentliggjorde Dansk Byggeri en undersøgelse, som placerer Odense på en femteplads over de mest erhvervsvenlige byer. Det er otte pladser bedre end sidste år. Odense er eksempelvis blandt de hurtigste i landet til at behandle byggesager og helt i front, når det handler om konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver på park- og vejområdet, dialog med erhvervslivet, ud-budspolitik og klimahandlingsplaner.

Odense som Fairtrade By

Fairtrade By Odense gik i luften i oktober 2013. Et bredt udsnit af odenseanske aktører genererede på en velbesøgt workshop arrangeret af Odense Bæredygtighedsråd indholdet til projektets handlingsplan, som samler kommune, erhvervsliv, enkeltpersoner og organisationer om projektet Fairtrade By Odense. Fairtrade har generelt til formål gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkår for nogle af verdens fattigste bønder. I Danmark har bl.a. Københavns og Århus Kommune status som Fairtrade By. På verdensplan er der knap 800 Fairtrade Byer.

Odense og Co.

Et enigt byråd vedtog d. 4. december 2013 Odenses nye vækstpolitik og dermed etableringen af ”Odense & Co.”, som skal bidrage til at skabe vækst. Odense & Co. består af et partnerskab mellem Økonomiudvalget, aktører fra det private erhvervsliv og bestyrelsesformænd og rektorer fra byens uddannelsesinstitutioner.

Frem mod september 2014, hvor Odense & Co. forventes at være driftsklar, skal partnerskabet blandt andet arbejde med at identificere Odenses styrker, udvikle et strategisk grundlag for det videre arbejde og udarbejde business cases.

Ny bymidte

I maj 2013 satte arkæologerne første gang spade og ske i jorden ud for Thomas. B. Thriges Gade. Dermed markerede de for alvor, at Odenses kommende forvandling fra stor by til storby er begyndt.

I august 2013 blev de første 14 optioner på byggegrunde på Thomas. B. Thriges Gade udbudt til salg. De færdige projekter skal blandt andet følge den overordnede helhedsplan for bygninger og byrum i den nye bydel, som Odense Byråd har godkendt i juni 2013. I oktober kunne det afsløres at der var i alt fem vindere af udbuddet.

I den røde infoboks på Fisketorvet kan interesserede se, hvordan Thomas B. Thriges Gade skal omdannes fra gade til by. Siden opstarten i 2012 har der været op mod 60.000 besøgende i infoboksen.
 

Udgravning

Udgravningen på I. Vilhelm Werners Plads har i løbet af 2013 leveret mange fund fra tidligere tider for eksempel en glasring fra 1000-tallet og et til-skrin fra 1200-tallet med kunstfærdige udsmykninger og inskriptioner.

Det 10 mand store team af arkæologer fra Odense Bys Museer forventer, at de i i alt to og et halvt år skal arbejde med at undersøge og dokumentere kulturlagene i det i alt 10.300 m2 store udgravningsområde.

Letbane

Forberedelserne til Odense Letbane har været i gang i en årrække. Letbanen skal sikre, at byens borgere kan transporteres let og effektivt, og at virksomhederne kan tiltrække pendlere. Med indgåelsen af finanslovaftalen i november 2013 får Odense tilført 1,1 milliarder kroner til letbanebygge-riet, som går i gang i midten af 2016.

Der er stor interesse for letbanen. Fra sommeren 2013 og frem har der været afholdt busture i letbanens spor. Der er også været informationsmøder for en række forskellige netværksgrupper. I alt har lidt over 1000 personer deltaget i de to typer af aktiviteter, som begge fortsætter i årerne frem. 

Læs mere om letbane-projektet her

Borgmesterforvaltningen