Spring til indhold

Sundhed og trivsel

I Odense Kommune har vi gennem mange år prioriteret arbejdsmiljøarbejdet højt.

Vi har bevist både viljen og evnen til at håndtere udviklingen af et godt arbejdsmiljø. I dag har vi et effektivt og professionelt arbejdsmiljøarbejde, som vi gennem systematik og vedholdenhed løbende forbedrer yderligere.

 

Vi er ikke i mål, men vi er rigtig godt på vej!

Arbejdsmiljøarbejdet er blevet professionaliseret siden 2006, hvor der første gang blev lagt en egentlig strategi for arbejdet. Siden er vi nået langt. For øjeblikket pågår en arbejdsmiljøcertificering af de enkelte arbejdspladser, der ventes færdig i 2017.
Der er introduceret og understøttet arbejdsmiljøledelse og mange gode redskaber indgår i det løbende arbejde, herunder rullende APV'er, risikovurderingsværktøj, fortløbende kompetenceudvikling af arbejdsmiljøgrupperne, og der er udviklet et aktivt samarbejde mellem arbejdsmiljøkonsulenterne på tværs af forvaltningerne. 

En stor satsning er tillige en årlig trivselsmåling for at have fingeren på pulsen på trivslen i Odense Kommune.

 

Forandringer kræver fokus på trivslen

Odense Kommune har også i 2013 undergået en række gennemgribende strukturelle ændringer. I arbejdet med at etablere en ny velfærd i en ny virkelighed, ændres opgaveløsningen løbende. Det sker gennem udvikling, afprøvning, samarbejde på tværs og inddragelse af nye partnere og altid med borgeren i centrum. Et sådant udviklingsarbejde er ikke let. Forudsætningen er et godt samarbejde ledelse og medarbejdere imellem og en høj social kapital.

 

Hør ansatte i Odense Kommune fortælle om arbejdsmiljøarbejdet:
Borgmesterforvaltningen