Spring til indhold

Arbejdsulykker

Færre arbejdsulykker med fravær i 2013

Indsatsområder i 2013

  • Alle ulykker og nærved-ulykker analyseres lokalt
  • Udarbejdelse af elektronisk værktøj til registrering af hændelser

Resultater
I 2013 ændrede Odense Kommune strategi i forhold til måling af antal arbejdsulykker. I stedet for at måle antal ulykker med fravær, måles nu det antal dage, medarbejderen er fraværende . Denne ændring skyldes, at der generelt blev registreret for få antal fraværsdage som følge af ulykke. Ofte blev fravær pga. en arbejdsulykke registreret som ’almindelig sygdom’ fremfor fravær pga. ’arbejdsskade’, og det gav ikke et retvisende billede.

Odense Kommune havde i 2013 316 arbejdsulykker med fravær. Dette er et fald på 30 arbejdsulykker i forhold til 2012. Der ses en stigning i antal ulykker uden fravær, hvilket betyder, at det samlede antal ulykker er uændret.

I 2013 har der været fokus på at forbedre det elektroniske værktøj til registrering og analyse af ulykker. Det betyder, at arbejdspladserne fortsat kan arbejde professionelt med forebyggelse af arbejdsulykker, nærved-ulykker og hændelser.  

Borgmesterforvaltningen