Spring til indhold

Sundhedsfremme

I Odense Kommune ønsker vi at have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Derfor arbejder vi strategisk med sundhedsfremme blandt andet via sundhedsambassadører og sundhedsledelse.
Der er sundhedstilbud til den enkelte medarbejder såvel som til arbejdspladserne indenfor alle KRAMS-områder (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress).

I 2013 har der udover KRAMS-faktorerne været fokus på integrering af sundhed i relevante værktøjer og opgradering af ”Sundhed for dig”, som er et særligt site på Odense Kommunes intranet, OK!.

Integrering af sundhed i relevante værktøjer
Alle arbejdsmiljøværktøjer og -systemer blevet gennemgået mhp. at integrere sundhed i den øvrige arbejdsmiljøindsats. Det gælder både den årlige arbejdsmiljødrøftelse, arbejdspladsvurdering, ledelsessystemet, audits, arbejdsmiljø- og lederuddannelsen. På denne måde skabes en systematik omkring sundhedsarbejdet på arbejdspladserne, og det bliver en naturlig del af det almindelige arbejdsmiljøarbejde.

Opgradering af "Sundhed for dig" på medarbejderportalen OK!
Alle siderne på ”Sundhed for dig” på medarbejderportalen OK! er blevet gennemgået, og der er lavet en klar opdeling i sundhedstilbud til den enkelte medarbejder og sundhedstilbud til arbejdspladsen. Denne opdeling har gjort det muligt at målrette informationen mere til modtageren, samtidig med at informationerne til de to målgrupper nu findes på de platforme, målgrupperne naturligt bruger.

Motion: Sundhedsdag med fokus på motion
”Sundhed & Trivsel” afholdt igen i 2013 en sundhedsdag for medarbejderne. Charlotte Bircow leverede et frisk foredrag og fik undervejs hele salen med på et par øvelser. Både før og efter foredraget havde de ca. 300 deltagere mulighed for at besøge en række stande indenfor KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress). I år var der særligt fokus på motion, og bl.a. mulighed for at prøve både Zumba og pilates. Der var 326 tilmeldt sundhedsdagen. Evalueringen viser at 96 % af dem, som har besvaret spørgeskemaet, var meget tilfredse/tilfredse med dagen.

Kost: Succes med kostforedrag
Der er med stor succes afholdt 11 kostforedrag for medarbejderne i Odense Kommune. Titlen var ”Giv din krop de bedste betingelser” og handlede om, hvordan vi holder blodsukkeret oppe i løbet af dagen og på den måde optimerer vores energiniveau.

I samarbejde med en diætist er der udarbejdet nyhedsbreve med gode råd til sunde mellemmåltider og forslag til, hvordan man kan kombinere et rygestop med sunde kostvaner og undgå vægtstigning.

Alkohol
For at understøtte Odense Kommunes retningslinjer for alkohol og andre rusmidler er der i 2013 blevet udviklet vejledninger og værktøjer som primært er rettet mod ledere, men også andre medarbejdere ift. håndtering og forebyggelse af alkohol-/ rusmiddel-problematikker.

Sundhed og Trivsel er blevet en del af Odense Kommunes nyoprettede tværgående misbrugsnetværk. Det giver en unik mulighed for at sammentænke alkoholindsatser for både medarbejdere og borgere. F.eks. blev Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne i uge 40 planlagt i samarbejde med netværket. 

Færre søger rygestopkurser
For at understøtte anbefalingen om røgfri arbejdstid i Odense Kommune er der i 2013 blevet tilbudt tre rygestopkurser. Det ene var et nyt koncept ” Kom og Kvit”, som har en mere åben form og lettere tilgængeligt end de traditionelle rygestopkurser. Desværre blev der kun afviklet et traditionelt rygestopkursus. Der var 11 deltagere, hvoraf fem var røgfrie ved kursus-stop.
Der er blevet udarbejdet en tipskupon med spørgsmål om sundhedsfremme – herunder en række spørgsmål omkring rygning med det formål at afdække medarbejdernes kendskab til rygepolitikken. Generelt viser undersøgelsen at kendskabet til rygepolitikken er stort.

Borgmesterforvaltningen