Spring til indhold

Færre påbud og flere smileys

Færre påbud og flere smileys

Resultater

I 2013 aflagde Arbejdstilsynet besøg på flere forskellige arbejdspladser i Odense Kommune. Deres besøg havde forskellige formål afhængigt af Arbejdstilsynets særlige indsatser for forskellige brancher. Besøgene kan resultere i påbud, vejledninger eller røde, gule eller grønne smileys.

I 2013 modtog Odense Kommune færre påbud fra Arbejdstilsynet sammenlignet med 2012.
Dette skyldes bl.a., at Odense Kommune generelt har haft markant øget fokus på arbejdsmiljøet og på at forebygge arbejdsulykker, nedbringe sygefraværet og fremme trivslen. Derudover er 189 arbejdspladser arbejdsmiljøcertificeret.
Odense Kommune modtog mange vejledninger og flere grønne smileys i 2013. Dette er et udtryk for, at rigtig mange arbejdspladser har styr på arbejdsmiljøet og overholder arbejdsmiljøloven.

 

Figuren viser antallet af påbud givet til Odense Kommune fra 2008-2013.

Psykisk arbejdsmiljø giver påbud og vejledninger

Inden for psykisk arbejdsmiljø fik Odense Kommune flere påbud og vejledninger i 2013. Dette skyldes bl.a. at psykisk arbejdsmiljø blev sideordnet med fysisk arbejdsmiljø. Derfor vil Arbejdstilsynet fremadrettet have lige så meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som der hidtil har været på det fysiske arbejdsmiljø. 
 

Borgmesterforvaltningen