Spring til indhold

Antal påbud fordelt på forvaltningerne

Påbud 2013
I 2013 modtog Odense Kommune 24 påbud, hvoraf de fleste påbud er givet inden for det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kom på risikobaseret tilsyn på 59 arbejdspladser. På baggrund af disse tilsyn blev der afgivet 33 grønne smileys.

Nedenstående figurer viser antal påbud, smileys og vejledninger fordelt på forvaltningerne.

Kun to påbud til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Figuren viser antallet af påbud givet til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF) i 2013 sorteret på arbejdsområde.

Ergonomiske udfordringer i By- og Kulturforvaltningen

Figuren viser antallet af påbud givet til By- og Kulturforvaltningen (BKF) i 2013 sorteret på arbejdsområde.

Ældre- og Handicapforvaltningen har halveret antal påbud

Figuren viser antallet af påbud givet til Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i 2013 sorteret på arbejdsområde.

Ældre- og Handicapforvaltningen modtog 1/3 af alle smileys givet til OdenseKommune.

Figuren viser antallet af smileys og vejledninger givet til Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i 2013 sorteret på arbejdsområde.

Flere påbud til Børn- og Ungeforvaltningen

Figuren viser antallet af påbud givet til Børn- og Ungeforvaltningen (BUF) i 2013 sorteres på arbejdsområde.

Børn- og Ungeforvaltningen har fået flere påbud indenfor det psykiske arbejdsmiljø.
Dette skyldes, at Arbejdstilsynet i 2013 havde en særlig indsats indenfor dagtilbud til børn og voksne.

 

Mange smileys til Børn- og Ungeforvaltningen


Figuren viser antallet af smileys og vejledninger givet til Børn- og Ungeforvaltningen i 2013

I 2013 fik Børn- og Ungeforvaltningen mange smileys og vejledninger. 10 ud af i alt 15 vejledninger er givet indenfor det psykiske arbejdsmiljø.

Borgmesterforvaltningen