Spring til indhold

De fem forvaltningers regnskab 2013

De fem forvaltningers regnskab 2013.

Politisk ledelse

Odense Kommune består af fem forvaltninger. D. 19. november 2013 blev der i hele landet afholdt kommunalvalg. I Odense betød resultatet af valget nye rådmænd på alle poster fra 1. januar 2014, mens borgmesterposten fortsat blev hos Anker Boye (A):

Rådmand for By- og Kulturforvaltningen: Jane Jegind (V)
Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen: Susanne Ursula Larsen (RV)
Rådmand for Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen: Steen Møller (K)
Rådmand for Ældre- og handicapforvaltningen: Per Berga Rasmussen (EL)

De fem forvaltninger

Her finder du en introduktion til de fem forvaltninger, deres regnskab og afrapportering på effektstyring. Du kan desuden læse om nogle af de indsatser, forvaltningerne har arbejdet med i 2013.

Forvaltningernes regnskab
Forvaltningsregnskaberne viser forbrug på drift og anlæg samt afvigelse i forhold til korrigeret budget. Desuden fremgår forvaltningernes anmodning om overførsel og genbevilling til 2014.


Effektstyring

Effektstyring i Odense Kommune er et redskab for Byrådet til at prioritere, følge op på og skabe dialog om, hvilken nytteværdi byrådet ønsker for borgerne. Det betyder, at de politiske udvalg prioriterer de strategisk vigtigste mål for den effekt, som de kommunale indsatser skal give. Gennem de seneste tre år har udvalgene besluttet effektmål på alle kerneområder.

I årsberetningen redegøres for udviklingen i disse mål, og i opfølgningsredegørelsen beskriver forvaltningerne, hvordan de vil følge op på målene.


De gode historier
Blandt andet som en følge af Ny virkelighed - ny velfærd er der gennemført en masse spændende og innovative aktiviteter i de fem forvaltninger i løbet af 2013. De giver alle et godt indblik i noget af det, som Odense Kommunes medarbejdere går og laver til hverdag, og hvordan der hele tiden arbejdes på at udvikle kommunen.

Borgmesterforvaltningen