Spring til indhold

Børn- og Ungeforvaltningens regnskab 2013

Børn- og Ungeforvaltningens regnskab 2013.

Børn- og Ungeforvaltningen løfter Odenses opgaver inden for børne- og ungeområdet. På tværs af forvaltningens kerneydelser og godt 6.200 ansatte er ambitionen at styrke et sammenhængende børne- og ungeliv med mere læring, sundhed og deltagelse i stærke fællesskaber.

Børn- og Ungeforvaltningens kerneopgaver er i hovedtræk:
• Sundhedspleje
• Dagpleje
• Vuggestuer
• Børnehaver
• Folkeskoler
• Specialindsatser overfor børn og unge - herunder pædagogisk/psykologisk rådgivning
• Ungdomsskoler
• Kommunal tandpleje

Forvaltningens pejlemærke er den overordnede strategi 'Det Sammenhængende Børne- og Ungeliv', som sætter retningen for udviklingen af ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense.

Børn- og Ungeforvaltningen fik i 2013 godkendt en historisk organisationsændring, som betyder, at forvaltningen fra den 1. april 2014 består af fem sideordnede afdelinger: Tre børne- og ungeregioner, en familie- og velfærdsafdeling og en strategi- og sammenhængsafdeling. Den nye organisation skal understøtte ambitionerne om et styrket helhedssyn på børn og unges liv.

Brian Dybro (SF) sad på rådmandsposten i 2013, mens direktør for Børn- og Ungeforvaltningen var Jimmy Streit. Forvaltningens nettodriftsbudget var på 2,98 mia. kr. i 2013.

Regnskab
Se Børn- og Ungeforvaltningens regnskab

Effektstyring
Her finder du status på måltal for Børn- og Ungeforvaltningen samt forvaltningens opfølgningsredegørelse

Borgmesterforvaltningen