Spring til indhold

By- og Kulturforvaltningens regnskab 2013

By- og Kulturforvaltningens regnskab 2013.

By- og Kulturforvaltningen er måske den mest alsidige forvaltning i Odense Kommune. Forvaltningen løser opgaver på tværs af mange forskellige faglige skel. De cirka 1.100 medarbejdere i forvaltningen sørger blandt andet for at arrangere koncerter, vedligeholde parker og bygninger, rydde sne fra vejene, udlåne bøger og bygge nye broer. Opgaver spænder altså vidt. Og det er blot en lille del af det, der sker til hverdag. Der varetages nemlig også følgende kerneopgaver:

• By-, miljø-, energi- og affaldsplanlægning 
• Byfornyelse og boligforbedring 
• Jordforsyning samt køb og salg af fast ejendom 
• Udlejning, drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme 
• Anlæg og drift af veje, pladser, kirkegårde og grønne områder, kollektiv trafik 
• Administration af biblioteker, museer og anden kulturel aktivitet 
• Sekretariatsopgaver for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Hegnssynet og taxibevillinger

Regnskab
Se By- og Kulturforvaltningens regnskab

 

Effektstyring
Her finder du status på måltal for By- og Kulturforvaltningen samt forvaltningens opfølgningsredegørelse

Borgmesterforvaltningen