Spring til indhold

Økonomi 2013 - forord

Økonomi 2013 - forord.

Odense Kommunes regnskab for 2013 er nu aflagt, behandlet og godkendt af Byrådet den 2. april 2014. Regnskabet er herefter overdraget til revisionens behandling.
 

Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i 2013. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens økonomiske stilling.

Regnskab 2013 er et acceptabelt regnskab, som viser, at Odense Kommune har styr på både skatteindtægter og driftsbudgettet. Det vidner om god økonomistyring helt ud i de enkelte afdelinger og institutioner. Der er dog også udfordringer omkring realisering af de budgetlagte indtægter ved salg af ejendomme og jordsalg.

Den økonomiske virkelighed giver fortsat Odense Kommune udfordringer. Der ligger i de kommende år store tilpasninger og effektiviseringer fra tidligere budgetvedtagelser, som skal indfries. Opgaven er derfor nu at få de tidligere års effektiviseringer til at bundfælde sig og derved også skabe et regnskab i balance de kommende år.

Med disse ord vil jeg sige tak til både medarbejdere og politikere for deres indsats i 2013 og samtidigt ønske læseren en god læselyst.

Odense, den 2. april 2014.

 

Anker Boye
Borgmester

Borgmesterforvaltningen