Spring til indhold

Ældre- og Handicapforvaltningens regnskab 2013

Ældre- og Handicapforvaltningens regnskab 2013.

Ældre- og Handicapforvaltningen samarbejder med borgerne om at skabe et meningsfuldt hverdagsliv for den enkelte. Det gør vi gennem virksom dialog, træning og støtte og altid med udgangspunkt i den enkeltes egne mål.

Ca. 4000 ansatte er med til at løfte opgaverne i Ældre- og Handicapforvaltningen. Sosu-personale, terapeuter, sygeplejersker, pædagoger, økonomaer, sagsbehandlere m.fl. arbejder sammen med den enkelte borger om at skabe rammerne for et godt hverdagsliv. Alt sammen med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang.

Regnskab
Se Ældre- og Handicapforvaltningens regnskab
 

Effektstyring
Her finder du status på måltal for Ældre- og Handicapforvaltningen samt forvaltningens opfølgningsredegørelse

Borgmesterforvaltningen