Spring til indhold

Vold og trusler

Indsatsområder i 2013
• Temadag om vold og trusler for ledere, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Nyeste forskning fra Videnscenter for arbejdsmiljø samt fokus på konkret håndtering og forebyggelse af vold og trusler på lokale arbejdspladser
• Kontakt til lokale arbejdspladser med aktuelle udfordringer med vold og trusler
• Udvikling af analyse- og registreringsværktøjer, der skal bidrage til læring, udvikling og forebyggelse

Resultater
• Gode råd til medarbejdere, der oplever chikane på internettet
• Øget fokus på registrering af hændelser og nærved ulykker
• Risikovurdering af vold og trusler på særligt udsatte arbejdspladser

Statistik
Der blev anmeldt 235 sager i kategorien ’Chok som følge af aggression og trusler’ er i 2013. Det er en let stigning i antallet i forhold til 2012. 
Opgørelsen viser kun en del af de volds- og trusselsepisoder, der har været. Ved fysisk skade vil episoden ofte være registreret ud fra den skadede legemsdel og derfor ikke en del af kategorien ’Chok som følge af aggression og trusler’. Der kan yderligere forekomme underregistrering af vold og trusler i ulykkesstatistikken, idet særligt udsatte arbejdspladser bruger intern registrering.

Borgmesterforvaltningen