Spring til indhold

Det psykiske arbejdsmiljø

Rigtig mange arbejdspladser har i 2013 arbejdet målrettet med indsatser omkring det psykiske arbejdsmiljø. Trivselsundersøgelsen er blevet et vigtigt kortlægningsredskab, som giver arbejdspladserne et godt udgangspunkt for at igangsætte indsatser omkring det psykiske arbejdsmiljø. På mange arbejdspladser er social kapital begrebet blevet en naturlig og integreret del af arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Der er dog fortsat behov for at optimere arbejdet med social kapital og skærpe opmærksomheden på begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne i relation til at arbejdet med kerneopgaven. På mange arbejdspladser er der sket store forandringer, som stiller krav til en skærpet opmærksomhed omkring trivslen, og der ses en øget opmærksom omkring, at iværksætte tiltag, som kan lette disse overgange.

Borgmesterforvaltningen