Spring til indhold

Risikovurdering af arbejdsmiljøet

Indsatsområder i 2013
Risikovurdering i forbindelse med forandringsprocesser har været et særligt fokusområde Odense Kommune i 2013. Både hovedudvalg og lokale MED-udvalg drøftede emnet i sammenhæng med forestående forandringer Risikovurdering af arbejdsmiljøet vil fortsat være i fokus med henblik på at forebygge både fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer.

• Risikovurdering af forandringer – forebyggelse af at forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt. Fokus på kommunikation, involvering og medarbejderstøtte i forandringer.
• Kursus for nye ledere: Ledelse i forandringstider – arbejdsmiljøet som en del af hverdagen
• Risikovurdering i budgetvedtagelser – en koordineret indsats med henblik på at forebygge arbejdsmiljøproblemer ved implementering af budgetvedtagelser
• Værktøj til risikovurdering – guide til forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø både lokalt og centralt i forbindelse med forandringsprocesser

Resultater
• Lokal og central risikovurdering, der tager hensyn til medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringer både centralt og lokalt
• Løbende risikovurdering af arbejdsmiljøet bl.a. i forbindelse med vold og trusler, sygefravær, sundhed og ved gennemførelse af APV. 

Borgmesterforvaltningen