Spring til indhold

Digitalisering

Digitalisering skal gøre Odense Kommune mere effektiv og øge kvaliteten af vores service over for borgerne.

Den overordnede strategi, Digitaliseringsstrategien, skal skabe rum til forpligtende samarbejder, en øget vægt på innovation og understøtte helhedstænkningen på tværs af kommunens forvaltninger. Den skal også fungere som bindeled mellem centrale og decentrale strategier i Odense Kommune og de nationalt gældende strategier.

Til at understøtte og udmønte digitaliseringsstrategien og de underliggende strategier er der nedsat en række strategiske og operationelle fora, som arbejder fokuseret på at sikre, at digitale løsninger samt indsatser indenfor velfærdsteknologi lever op til Odense Kommune overordnede forretnings-mål og visionen Ny Virkelighed – Ny Velfærd.


Syv eksempler på at digitalisering gør en forskel:

 

Digi-partnere så dagens lys i efteråret 2013

Digi-partnerne er otte digitaliseringsmedarbejdere fra Borgmesterforvaltningen, som placeres lokalt i fagforvaltningerne. De hjælper med at sætte retning for indsatserne og understøtte digitaliserings-arbejdet lokalt. Samtidig fungerer digi-partnerne som talerør for de lokale ønsker og udfordringer og bærer disse videre til de strategiske beslutningsfora i kommunen.

Gode arbejdsbetingelser

Netværksforbindelserne til 334 kommunale arbejdssteder blev opgraderet i april 2013. Det betyder, at der nu er hurtig adgang til de servere, som betjener arbejdspladserne.

Talegenkendelse

Odense kommune vil gerne have en effektiv administration, hvor der bruges færrest mulige ressourcer på opgaverne. Talegenkendelse, hvor medarbejdere taler tekst ind i stedet for at skrive, blev derfor taget i brug i 2012. I 2013 blev systemet væsentligt forbedret, og nu tog det for alvor fart. Nu bruger mellem 600 og 700 medarbejdere talegenkendelse. I løbet af 2014 nås 1.000 brugere.

Statistikker over brugen af talegenkendelse viser, at den enkelte medarbejder ved brug af talegenkendelse (når man er oplært og godt i gang), sparer cirka 2 minutter for hvert minut der tales. Oplevede fordele er desuden forbedret fysisk arbejdsmiljø, mere brugervenlige tekster og færre stavefejl.

Vi tager vores egen digitale medicin

Som borgerne skal også medarbejderne være digitale. I 2013 blev et nyt selvbetjeningsunivers på Odense Kommunes medarbejderportal åbnet. Her betjener medarbejderne sig selv for eksempel hvis man skal anmelde barselsorlov, indberette kørselsgodtgørelse eller anmelde en arbejdsulykke.

OK! til digitalisering

I juni 2013 blev et nyt digitaliseringssite på Odense Kommunes medarbejderportal lanceret. OK! til digitalisering klæder medarbejderne på til at digitalisere arbejdsgange og skabe en hurtigere og bedre service for borgerne. I 2013 blev sporene til OK! til digitalisering lagt, og brugerne er så småt blevet fortrolige med brugen. I første kvartal af 2014 har siden for alvor taget fart.

 

Virk.dk – stedet for erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger

I september 2013 gik Odense Kommune i luften med 100 erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger på virk.dk. Det imødekommer et ønske fra de erhvervsdrivende i Odense Kommune om en lettere administrativ arbejdsproces ved at samle tilgængelige selvbetjeningsløsninger. Odense Kommune er således blandt de første tre kommuner i Danmark, der kan tilbyder virksomheder at betjene sig selv digitalt.

Læs historien om virk.dk her

Godt på vej med digital post

Også i 2013 blev der arbejdet intensivt på at opfylde målet om, at alle borgere pr. 1. november 2014 skal modtage digital post fra det offentlige. I december 2013 lå Odense Kommune på 2. pladsen i Digitaliseringsstyrelsens konkurrence om at have Danmarks mest digitale borgere. I alt var 34,9 % af Odense borgere tilmeldt Digital Post. Da konkurrencen udløb i januar 2014 var Odense fortsat på en 2. plads, nu med 37,2 % tilmeldte til Digital Post.

Også medarbejderne er godt med. Cirka 63 % af medarbejderne i Odense Kommune var i december 2013 fuldt tilmeldt Digital Post.

Borgmesterforvaltningen