Spring til indhold

Ny virkelighed - Ny velfærd

Vi arbejder og tænker anderledes for at kunne skabe ny velfærd i en ny virkelighed.

Prioritering af vores økonomiske ressourcer er et grundvilkår med de mange udfordringer, vi som kommune og samfund står overfor. Det arbejder vi benhårdt på hele tiden. Samtidig giver vi løbende både vores tilgang til tingene, vores opgaveløsning og organisering et serviceeftersyn. Det gør vi for at sikre, at vi kan indfri vores høje ambitionsniveau om at være en kommune i velfærd og vækst, hvor vi udnytter vores ressourcer optimalt.

Vores rettesnor i den ny velfærdstænkning kalder vi for Ny Virkelighed – Ny Velfærd. Metoderne, vi bruger i vores arbejde med Ny virkelighed - Ny velfærd, er innovation, helhedstænkning og en ny ledelsesstandard. Ny virkelighed – Ny velfærd er udgangspunktet for indsatserne i kommunen og bidrager til, at vi får størst mulig effekt af det, vi gør.


Seks eksempler på at inspiration til og fra medarbejdere og borgere skaber resultater:

 

Sammen om velfærd

Der er brug for borgernes viden, indsigt og oplevelser, når vi sammen skal udvikle nye velfærdsløsninger. Derfor blev 14 dages borgerdialog om Ny Virkelighed - Ny Velfærd skudt i gang i Odense i juni 2013. Borgerne blev involveret i at skabe den nye velfærd, og der kom i alt 500 input til velfærdsdebatten. Velfærdskaravanen havde besøg af cirka 650 borgere.

Kampagnen sluttede med et inspirations- og workshopmøde, hvor cirka 200 borgere deltog. 

Læs historien om velfærdskaravanen 
Bliv yderligere inspireret på odense.dk/sammenomvelfaerd.

Velfærdskonference

Odense Kommune afholdt landets første store konference om velfærdsinnovation arrangeret af en kommune for kommunerne på dagen, hvor stormen Bodil rasede. 400 deltagere netværkede og hentede og gav inspiration på kryds og tværs af landet. Odense blev sat på landkortet, som en kommune med medarbejdere, der tør at gå nye veje og sammen skaber bæredygtige løsninger.

NY NY Administration

I sommeren 2013 blev det vedtaget, at Odense Kommunes administration skal gentænkes og have mere fokus på at skabe værdi i de borgernære funktioner. Det arbejder en nyoprettet enhed ”Ny Ny Administration” målrettet på. Første konkrete projekt med opstart i august 2013 handler om forældrebetaling. Efter en analyse af borgerhenvendelser, afprøves nu frem til uge 21 (2014) forskellige løsninger for at finde den, der giver mest mulig værdi for borgere og medarbejdere. Medarbejderne på området inddrages løbende og oplærer hinanden i at arbejde med den nye løsning.

Phønix

”Skab en ny, spændende og kreativ ramme for læringsmiljøer, der rækker ind i fremtiden”. Sådan lød opgaven, der blev startskuddet til omdannelse af Odense Kommunes Uddannelsescenter i Schacksgade i august 2013. Phønix bliver det nye navn på huset, der skal skabe rammen for et moderne læringsmiljø, hvor kreativitet og tænkning understøttes i et og samme hus. Her skal medarbejderne i Odense Kommune rustes til at matche fremtidens forventninger og krav. Phønix åbner 1. marts 2014.

Det skabende fællesskab

Cirka 1400 medarbejdere har i løbet af 2013 deltaget i workshops om det skabende fællesskab med musiker, komponist, filosof og foredragsholder Peter Bastian og Odense Symfoniorkester. Her blev der stillet skarpt på, hvordan vi kan fjerne barrierer for vores kreativitet.

Bland dig i Ny Virkelighed – Ny Velfærd

Læs om andre – og del dine erfaringer var baggrunden for udarbejdelsen af et magasin med historier om Ny Virkelighed – Ny Velfærd, som blev udarbejdet i 2013. Læs selv med og bliv inspireret

Borgmesterforvaltningen