Spring til indhold

Velfærdskaravane: dialog med borgerne om fremtidens velfærd

Mød politikere og kommunalfolk på tur i Odense og fortæl dem om dine idéer og meninger. .

Sådan lød opfordringen til Odenses borgere i juni 2013, hvor velfærdskaravanen med campingvognen kom rundt i Odense. Formålet var at gå i dialog med borgerne og høre hvad de tænker om fremtidens velfærd.

Velfærdskaravanens mange aktiviteter er planlagt og udført af kommunikations- og proceskonsulenter fra alle fem forvaltninger.

Fokus på dialog og inspiration

Der har med campingvognen som omdrejningspunkt været afholdt borgermøder og dialogaktiviteter rundt i Odense. Campingvognen besøgte 11 steder, hvor der blev drøftet temaer som velfærdsteknologi, leg og læring for byens yngste, beskæftigelse, unges bud på fremtiden og frivillighed.

Som afslutning blev der afholdt et borgerdialogmøde, hvor cirka 175 debatterede om velfærd i Odense.

Se startskuddet til velfærdskaravanens tur rundt i Odense:


Hvorfor er det vigtigt, at stå sammen om velfærd?

Den kommunale økonomi er udfordret, og for at vi kan bevare vores velfærd, er det nødvendigt at tænke nyt . Arbejdet er godt i gang men Odense Kommune vil gerne indgå i samarbejde med byens borgere, så der i fællesskab kan skabes en ny velfærd tilpasset til den nye virkelighed.

Arbejdet med ny velfærd i Odense bygger på, at
1. Mennesker med størst behov fortsat prioriteres højt.
2. Alle ideer er velkomne, så vi kan tænke nyt og få endnu mere virkning af vores indsatser.
3. Økonomien skal hænge sammen, og vi bruger ikke flere penge, end vi har.

Borgmesterforvaltningen