Spring til indhold

Innovation

I Odense Kommune bruger vi innovation som en metode til at realisere Ny Virkelighed - Ny Velfærd. Vi arbejder derfor målrettet med innovation og inspirerer og sparrer med hinanden. .

En måde hvorpå innovation kort kan defineres er gennem begrebet ”udviklende nytænkning”. I vores forståelse af innovation ligger dog også, at vi i de nye løsninger og muligheder skal skabe mer-værdi for modtageren. Vi ved, at innovation ikke kun er et resultat af en pludselig ide men en bevidst søgen efter ny viden – enten helt ny eller en kombination af allerede eksisterende viden som løfter os til et nyt bevidsthedsniveau.

Innovation er mange ting for os: det kan være små ting i hverdagen, der gør arbejdet nemmere for medarbejderne eller som har en stor betydning i en borgers liv. Omvendt kan det også være store projekter, hvor vi gerne vil tænke vores opgaveløsning radikalt anderledes.


Her er vi innovative – seks eksempler:

 

Mindlab samarbejde

Odense Kommune forsøger sig med nye former for borgerdialog og innovation i en søgen efter fremtidens velfærd. Det ministerieejede MindLab er eksperter på området og derfor blev Odense Kommune, som den første kommune, en del af MindLab pr. 1. oktober 2013.

Samarbejdet betyder, at Odense Kommune får plads i MindLabs bestyrelse, får adgang til et nytænkende nationalt og internationalt netværk og kan trække på MindLabs erfaring i at finde nye løsninger og skabe forandringer med udgangspunkt i borgere og virksomheders virkelighed.

Velfærdsteknologi

For at vi kan udvikle vores velfærd, er det nødvendigt at tænke nyt. Velfærdsteknologi er en del af løsningen. I oktober 2013 blev Odenses chef for området derfor ansat, og i juni 2013 åbnede "Teknologi til lejligheden". Det er Odenses udstillingslejlighed for velfærdsteknologi, hvor der kan hentes inspiration til, hvordan livet derhjemme kan gøres lidt lettere med velfærdsteknologier og hjælpemidler.

For at understøtte arbejdet med velfærdsteknologi er 65 medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen uddannet som ambassadører for velfærdsteknologi. De var samlet første gang i februar 2013.

 

Innovationsagenter

Et af svarene på at matche den nye virkeligheds udfordringer er ambassadører for innovation. Derfor udbød Odense Kommunes Hovedudvalg i august 2013 fem pladser på en innovationsuddannelse skabt af KL og KTO for alle kommuner. 27 medarbejdere søgte, og da der var ledige pladser kom alle af sted.

Innovationsagenterne gennemgik et fem dage uddannelsesforløb i sidste kvartal 2013 / første kvartal 2014, hvor de blev forberedt på rollen som dem, der kan være med til at skabe en arbejds- og dialogkultur, hvor de gode idéer får plads og liv.

Innovation efter fyraften

Inspiration er vigtigt i innovationsarbejdet. Derfor blev i løbet af 2013 udbudt fire fyraftensmøder om innovation. Her kunne medarbejdere blandt andet høre en forsker fortælle om, hvordan organisationen bliver gearet til innovation og prøve hele 28 konkrete redskaber til at arbejde med innovation. I alt deltog knap 200 medarbejdere på fyraftensmøderne under livlig og inspirerende debat.

På vej mod det næste velfærdssamfund

I januar 2013 deltog Odense Kommune med en stand på Velfærdens Innovationsdag 2013. Her deltog 1200 repræsentanter fra offentlige, private og frivillige organisationer, der alle arbejder med udvikling af fremtidens velfærd. Innovationsdagen var arrangeret af Mandag Morgen.

Samme dag udgav Mandag Morgen et specialmagasin om Odenses arbejde med innovation og vel-færd. Vi er som kommune stolte af at være frontløber i arbejdet med velfærdsudvikling.

Bæredygtighedspuslespillet

Bæredygtighedspuslespillet er et værktøj, som bruges til at arbejde med bæredygtig innovation. Spillet blev i 2013 introduceret i forskellige forvaltninger som en systematisk metode til at tænke på tværs og i helheder og få nye vinkler og opmærksomhedspunkter ind i projekter og daglige opgaver. Værktøjet har tillige vundet udbredelse i andre danske kommuner og hos udenlandske aktører, som har oversat til tysk og engelsk.

 

Borgmesterforvaltningen