Spring til indhold

Sundhedsordning

Medarbejdere i Odense Kommune har siden den 1. september 2011 haft mulighed for at benytte en sundhedsordning. Her kan man få hjælp til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader via behandling, holdtræning, kostvejledning, coaching, ergonomisk vejledning og sundhedstjek.

Færre har brugt sundhedsordningen
Ordningen bruges af medarbejderne i alle forvaltninger. Ca. 15 % af medarbejderne har benyttet et eller flere tilbud i sundhedsordningen i 2013. Det første år lå andelen af brugere på ca. 25 %. Faldet skyldes primært, at der ikke har været gennemført sundhedstjek i 2013.

I løbet af 2013 har:
• Ca. 1600 medarbejdere fået behandling – primært fysioterapi
• Ca. 150 medarbejdere gået til holdtræning
• Ca. 200 medarbejdere fået coaching – primært som forebyggelse af stress
• Ca. 45 medarbejdere deltaget i kostvejledningshold
• Ca. 240 medarbejdere fået ergonomisk vejledning

Høj tilfredshed
Der er gennemført brugertilfredshedsundersøgelser for sundhedsordningen ad flere omgange – også i 2013. Brugerne er generelt godt tilfredse med ordningen, og de giver udtryk for, at ordningen har en positiv effekt på deres sundhed. Desuden vurderer ca. 75 % af brugerne, at deres behandling / træning er med til at nedsætte deres fremtidige sygefravær.

Brugerne siger bl.a.:

”Jeg er virkelig lettet og glad for behandlingen, da jeg har haft smerter i 1/2 år og nu er jeg næsten helt smertefri, det er som at blive født på ny.”

”Rygholdet er super godt - underviseren er vældig dygtig. Ligeledes massøren - super dygtig - hvis ikke jeg havde de to personer til at hjælpe mig - tror jeg ikke at jeg kunne holde ud at gå på job.”Borgmesterforvaltningen