Spring til indhold

Forløbet for "Aftale om modernisering af Lumby Skole"

På denne side kan du læse om processen for "Aftale om modernisering af Lumby Skole", samt hvem der er med i partnerskabet.

Overblik over forløbet for moderniseringsaftalen

 • 9. oktober - 29. oktober 2023: Spørgeskemaundersøgelse
 • 23. oktober – 19. november 2023: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 20. november 2023 – 6. februar 2024: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige moderniseringsaftale af Lumby Skole
 • 7. februar 2024: "Aftale om modernisering af Lumby Skole” blev godkendt af Odense Byråd.
 • 8. februar 2024 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i tre partnerskabsmøder samt et online-møde med lokale foreninger. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser. I forløbet omkring Lumby Skole består partnerskabet af:

 • Hanne Schultz Sørensen, Lumby Borgerforening
 • Preben Jensen, Lumby Skytteforening
 • Christina Kaalund Thomsen, Souschef på Lumby Skole
 • Kristina Rasmussen, repræsentant fra skolebestyrelsen
 • Repræsentant fra elevrådet

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste

Borgmesterforvaltningen